Lista tematów projektowych zrealizowanych w minionym okresie:


rok 2024
 • PT budynku usługowo-mieszkalnego w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich
 • PT , PW  Budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Stanicy
 • PB(PT) , PW Instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budowy budynku handlowo - usługowego w Kłobucku - Powierzchnia terenu zamierzenia budowlanego: 8142 m2
 • Projekt techniczny instalacji elektrycznej  budynku usługowego pod adresem : ul. Gliwicka dz. nr 1221/42  43-180 Orzesze
 • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej ARANŻACJA LOKALU UŻYTKOWEGO NA POTRZEBY DROGERII ROSSMANNW BUDYNKU „C” W MIEJSCOWOSCI ŻERNIKI WROCŁAWSKIE
 • Udział w opracowaniu PFU branży elektrycznej dla zadania  obiektu budowlanego: Park Łabędzi w Tychach,   działka nr 1347/32, obręb Paprocany
 • Projekt techniczny  instalacji doposażenia Przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu CX2004 160A w budynku biurowo-mieszkalnym w Katowicach przy ul: Sobieskiego 10
 • w trakcie realizacji... :
  • PT instalacji elektrycznych dla budowy sześciu budynków mieszkalnych (24 mieszkań) oraz towarzyszącą infrastrukturą w Zatorze.
  • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej ARANŻACJA LOKALU UŻYTKOWEGO NA POTRZEBY DROGERII ROSSMANNW BUDYNKU  przy ul. Celne 20 A w Nysie
  • PB(PT) , PW Instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym w Rudzie Śląskiej.
   69 lokali  mieszkalnych , 5 lokali usługowych , 118 miejsc postojowych wraz z zewnętrzną  infrastrukturą towarzyszącą
  • PB(PT), PW Instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterze i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą pod adresem : Al. J. Piłsudskiego dz. nr 30/7 05-260 Marki 
   Budynek  01 -  52 mieszkania  pow. użytkowa 2526 m2
   Budynek 02 - 30 mieszkań pow. użytkowa  2000 m2
  • PB(PT), PW Instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterze i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem
   Budynek 01 - 38 mieszkania 
   Budynek 02 -32 mieszkania
   Budynek 03 - 23 mieszkania
   8 lokali usługowych  , 155 miejsc postojowych w garażu podziemnym
  rok 2023
  • PT instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy Hali produkcyjnej z częścią socjalną oraz hali magazynowej dla ZPHU LINOTECHNIK przy ul. Bolesławskiej 123 , 32-329 Bolesław,
  • PT instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową dla inwestycji Studio IDO przy ul. Podleskiej w Tychach.
  • PT instalacji elektrycznych dla Hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną dla inwestycji przy ul. Dojazdowej 1A w Tychach.
  • Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji elektrycznej  dla przebudowy i remontu budynku remizy OSP w Dziewkach wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem innych prac”
  • PT instalacji elektrycznej dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Dom Studencki „Barbara”  w Gliwicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7.
  • PT instalacji elektrycznej dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielolokalowym przy ul. Sobieskiego 10 w Katowicach.
  • PW Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej i logicznej w przestrzeni wystawach czasowych p-4 budynku głównego Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • PT, PW instalacji elektrycznych dla zadaszenia sceny plenerowej przy ul. Legionów i Warszawskiej w Kozienicach
  • Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji elektrycznej dla przebudowywanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej 30 w Częstochowie.
  • Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji elektrycznej dla przebudowywanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wilsona 32 w Częstochowie.
  • PB , PT instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla budynku administracyjno-socjalnego - Kobielnice ul. Rolna dz.nr 718/135
  • PB, PT instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Hali Produkcyjnej oraz osobnej wiaty magazynowej - Kobielnice ul. Rolna dz.nr 718/135
  • PB, PT instalacji elektrycznych dla obiektu biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mysłowicach przy ul. Storczyków działka nr 766/16
  • PB Budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Stanicy.
  • PB , PT instalacji elektrycznych dla budowy kilku obiektów handlowo-usługowych w ramach Parku handlowego w gminie Niepołomice , przy ulicy Akacjowej 

  rok 2022

  • Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza dla  zasilania technologii na hali produkcyjnej - segment pomiędzy osiami 18-26. Inwestor HT&L Fitting Polska Sp. z o.o. oddział Gliwice ul. Leonarda da Vinci 5,
  • PT+PW instalacji elektrycznej dla rozbudowy strażnicy OSP przy ul. Piaskowej 2 dz.221/59 , Orzesze 43-180 
  • PB + PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych dla terenu pod budowę terenów rekreacyjnych Wodnych Placów Zabaw w m.Kozienice ,
  • PB + PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla Wodnych Placów Zabaw z infrastrukturą techniczną przy ul.Warszawskiej  w m.Kozienice,
  • PB+PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla zagospodarowania rekreacyjnego przy ul.Legionów w m.Kozienice.
  • PBW instalacje elektryczne i teletechniczne , przedmiary , kosztorysy dla przebudowy budynków w Gołuchowicach na Centrum opiekuńczo-mieszkalne oraz mieszkania chronione wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu,
  • PW instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 24 lokale mieszkalne z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w rejonie ul. Szkolnej , Chojanckiego i Rejtana w Zabrzu,
  • PT instalacji elektrycznych wewnętrznych, dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 63 mieszkania  na dz. nr ew. 4970/606, 32-340 Wolbrom”,
  • PT instalacji elektrycznych dla budynku usługowego przy ul. Gliwickiej, 43-180 Orzesze, dz.nr 1281/1  
  • PB instalacji elektrycznych dla 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Tychach przy ul. Ostróżki, Obręb 247701
  • PB + PT wraz z przedmiarami i kosztorysami instalacji elektrycznych dla zadania "Projekt modernizacji instalacji wentylacji kuchni i pomieszczeń pomocniczych Miejskiego Przedszkola nr 89
   w Katowicach"
  • PT doposażenia budynku Przedszkola Miejskiego nr.8 przy ul. Zubrzyckiego 10 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
  • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży elektrycznej dla zadania pn.:,,Remont i przebudowa pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach.
  • PT instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach
  • PT Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 w  Świętochłowicach ul: ARMII Krajowej 14 – BUDYNKI A i B
  • Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, oraz doposażenie instalacji elektrycznych w przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP dla Miejskiego Przedszkola nr 56
   przy ul. Wiosny Ludów 17 w Katowicach.

  • PT doposażenia budynku Przedszkola Miejskiego nr.8 przy ul. Zubrzyckiego 10 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
  • Projekt instalacji Przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul: Juliusza Krauzego 1.
  • PB Zagospodarowania dla Instalacji elektrycznych i teletechnicznych  Hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową dla inwestycji Studio IDO przy ul.Podleskiej w Tychach.

  rok 2021

  • PB + PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń socjalnych na laboratoryjne dla budynku socjalno-laboratoryjnego zakładu uzdatniania wody w Dziećkowicach .
  • PB + PW  instalacji elektrycznych dla budynku wielorodzinnego 36 mieszkań (PUM 3600m2) w Poznaniu,
  • PB + PW instalacji elektrycznych dla  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ulicy Dworcowej działki nr 618/157 i 3055/157,
  • PB + PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z budową mostu w km 4+230 drogi powiatowej nr.1000S
   w miejscowości Jamno, 
   gm. Mykanów,
  • PT dla budynku biuro-socjalnego  przy ul. Górskiej  w Bielsku Białej,
  • PB instalacji elektrycznej dla nowego budynku centrum medycznego MAZMED  (zespół gabinetów lekarskich i klinika jednego dnia ) z dwoma zespołami pokoi na wynajem dla personelu medycznego , miejscem gromadzenia odpadów oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Głuchołazy działka nr.160701/5 powiat Nyski woj. Opolskie,               
  • PB instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku biurowo-usługowego w miejscowości Miłocin dz.nr 356/55
  • PB + PW instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądudla Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13 w Katowicach,

  • PT Instalacji elektrycznej dla budynku handlowego (LIDL) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w gminie Sędziszów Małopolski przy ulicy Wesołej.

  rok 2020

  • PB + PW instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 50 mieszkań , garaż podziemny na 38 stanowisk (PUM 2400m2) przy ul. Fabrycznej działka nr 2030/9
   w miejscowości Wieruszów.
  • PB + PW instalacji elektrycznej dla  budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Orzeszu przy ulicy Bukowina działki nr 1229/213 , 1351/213.
  • PB instalacji elektrycznych dla  budynku handlowo -usługowego (DINO) wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych
    z zakresie linii kablowej zasilającej 
   i oświetlenia terenu w miejscowości Wolbrom, ul. Miechowska działka nr 4925/1
  • PB instalacji elektrycznych dla  budynku handlowo -usługowego (DINO) wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych
   z zakresie linii kablowej zasilającej 
    i oświetlenia terenu w miejscowości Ruda Strawczyńska, nr dz. 249/2
  • PB  instalacji elektrycznych dla 7 budynków w zabudowie mieszkaniowej szeregowej przy ul Spacerowej w Sieradzu.
  • PW instalacji elektrycznych dla  przebudowy zespołu pomieszczeń w budynku rozgłośni z przeznaczeniem na nowy blok emisyjny RADIA KATOWICE ul. Ligonia 29 40-953 Katowice.
  • PB zamienny instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy Hali produkcyjno-magazynowej do wyrobu artykułów higienicznych wraz z biurem i zapleczem projektowym a także zagospodarowaniem terenu na działce nr. 833/2 przy ul. Stanisława Sulimy w Elblągu,
  • PB + PW  instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla przebudowy  i rozbudowy budynku dawnego młyna (Młyn Michalenka) ze zmianą sposobu użytkowania na salę wielofunkcyjną (parter) , muzeum (1,2 piętro) , restauracje widokową (3  piętro) wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną . ul. Lubelska 105 działka nr. 365  05-190 Chełm